Programowanie w języku Delphi

Randomize

Randomize
Moduł: System

procedure Randomize;

Funkcja inicjuje generator liczb pseudolosowych. Funkcja powinna zostać wywołana tylko raz (przed faktycznym losowaniem przy pomocy funkcji Random), aby zapewnić unikalność wyników.

Nie wywołuj tej funkcji kilkakrotnie, szczególnie w pętli - jednokrotne wywołanie w zupełności wystarcza.

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  I : Integer;
 
begin
  Randomize;
  for I := 0 to 10 do
    Writeln('Wylosowałem: ', Random(1000));
  Readln;
end.


Zobacz też:

2 komentarze

xeo545x39 2012-03-13 15:08

Tak. Powinno się wywoływać raz na instancję aplikacji. Heh, trochę późno ci odpowiedziałem ;p

TomRiddle 2011-07-22 18:39

A jeżeli np losuję coś w OnCreate formy, a potem w innych procedurach z innej klasy to wtedy też raz użyć?