Programowanie w języku Delphi

RandomFrom

 • 2012-06-23 20:36
 • 0 komentarzy
 • 809 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
RandomFrom
Moduł: StrUtils

function RandomFrom(const AValues: array of string): string;

Funkcja losuje z tablicy (pierwszy parametr) jedną wartość po czym ją zwraca.

program Foo;
 
uses
 StrUtils;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 tablica: array of String;
 
begin
 SetLength(tablica, 3);
 tablica[0] := 'magda';
 tablica[1] := 'daniel';
 tablica[2] := 'olek';
 
 Writeln(RandomFrom(tablica)); //możemy zobaczyć "magda", "daniel" lub "olek".
end.Zobacz też: