Programowanie w języku Delphi

1 komentarz

Ludomir 2006-01-05 16:21

jeśli chodzi o własności do zmiennych typów skalarnych ( ;) ) to można zadeklarować jeszcze w sposób:

property Wlasnosc: Integer read FWlasnosc write FWlasnosc;

czyli nie trzeba robić dodatkowych funkcji czytajacych/zmieniajacych zmienne obiektowe.