Programowanie w języku Delphi

Poziomy dostępu

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3047 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Pojęcie poziomu dostępu do metod, pol i właściwości związane jest z hermetyzacją (pojęcie opisane na stronie OOP). Hermetyzacja czyli zdolność do ukrywania pewnych elementów klasy przed jej użytkownikiem.

Delphi udostępnia trzy główne poziomy dostępu do klasy ? private (prywatne), protected (chronione), public (publiczne). W zależności od sekcji, w której metody zostaną umieszczone, będą one inaczej interpretowane przez kompilator. Dodatkowo jest możliwe jeszcze umieszczenie danych w sekcji published ? takie dane będą dostępne dla inspektora obiektów.

Przykładowa deklaracja klasy z użyciem sekcji może wyglądać następująco:

 
type
 TEngine = class
 private
  FFileName : String;
  FFileLines : TStringList;
 protected
  procedure Execute(Path : String);
 public
  Pattern : TTemplate;
  Replace : TTemplate;
  procedure Parse;
  constructor Create(FileName : String);
  destructor Destroy; override;
 end;


Jak widać, wystarczy wpisać odpowiednie słowo kluczowe w klasie i poniżej można wpisywać metody.

Zobacz też: