Pliki » Obsługa danych

ExtractShortPathName

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 411 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
ExtractShortPathName
Moduł: SysUtils

function ExtractShortPathName(const FileName: string): string;

Funkcja na podstawie parametru FileName zwraca skróconą ścieżkę.

Przykładowy program zwracający informacje o ścieżce:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 Dir : String;
begin
 Dir := ParamStr(0);
 { "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram\Project1.exe" }
 
 Writeln('Dysk: ', ExtractFileDrive(Dir));        
 { "C:" }
 
 Writeln('Katalog: ', ExtractFileDir(Dir));  
 { "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram" }
 
 Writeln('Nazwa pliku: ', ExtractFileName(Dir));      
 { "Project1.exe" }
 
 Writeln('Rozszerzenie: ', ExtractFileExt(Dir));       
 { ".exe" }
 
 Writeln('Ścieżka: ', ExtractFilePath(Dir));   
 { "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram\" }  
 
 Writeln('Ścieżka skrócona: ', ExtractShortPathName(Dir)); 
 { "C:\Users\Użytkownik\Desktop\MOJPRO~1\Project1.exe" }
 
 Readln;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

barszcz 2008-02-18 19:23

A czy jest jakaś odwrotna?
Tzn. z "C:\PROGRA~1\Borland\Delphi" na "C:\Program Files\Borland\Delphi".