Programowanie w języku Delphi

PExtended

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 792 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
PExtended - wskaźnikowy typ danych języka Delphi

PExtended wskazuje na typ Extended:

type PExtended = ^Extended;


Korzystając z procedur Inc oraz Dec możesz manewrować po blokach wartości typu Extended:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 E : PExtended;
begin
 // przydzielenie pamięci
 GetMem(E, SizeOf(Extended) * 2);
 E^ := 2.45; // przypisanie danych
 Inc(E); // zmiana położenia bloku
 E^ := 4.56; // przypisanie wartości
 
 Dec(E);
 
 Writeln(E^); // wyświetli: 2.45
 Inc(E);
 Writeln(E^); // wyświetli: 4.56
 
 Readln;
 FreeMem(E); // zwolnienie pamięci
end.


Zobacz też: