Programowanie w języku Delphi

Or

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2111 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Or - operator logiczny.

Operator or - alternatywa (operator logiczny "lub") (w jezyku C logiczny "||", bitowy "|"). Zastosowaniem jest ustawianie wybranych bitów lub zwrócenie wartości logicznej PRAWDA, gdy przynajmniej jeden z warunków jest spełniony. Or jest operatorem dwuargumentowym. W wyniku zwracany jest argument pierwszy, w którym ustawione zostały bity na pozycjach, na których w drugim argumencie są bity ustawione.

Tabela prawdy operacji or:
A B | Y
------+---
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 1


Operacja logiczna alternatywy posiada następujące cechy:

- jest przemienna - kolejność argumentów nie ma znaczenia:
x or y = y or x


- jest przechodnia - kolejność trzech argumentów dwóch kolejnych operacji nie ma znaczenia:
x or y or z = y or x or z = z or x or y


Operację alternatywy można zastąpić przez operacje podstawowe:
x or y = not (not x and not y)


Innymi często używanymi operatorami logicznymi są:
 • And (koniunkcja, "i"),
 • Not (negacja, "nie"),
 • Xor (alternatywa wykluczająca).
Operatory logiczne nazywane są operatorami bulowskimi (ang. Boolean operators) z uwagi na realizację operacji własciwych dla algebry Boole'a.