Operacje liczbowe » Wartości domyślne

MaxSingle

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 489 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
MaxSingle
Moduł: Math

const MaxSingle: Single = 3.4e+38;

Stała zwraca największą możliwą wartość liczby typu Single, czyli 3.4e+38. Przykład wykorzystania:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Math, SysUtils;
 
begin
 Writeln('Integer: ', MaxInt, ' -- ');
 Writeln('LongInt: ', MaxLongInt, ' -- ');
 Writeln('Comp: ', MaxComp, ' -- ', MinComp);
 Writeln('Double: ', MaxDouble, ' -- ', MinDouble);
 Writeln('Single: ', MaxSingle, ' -- ', MinSingle);
 Writeln('Extended: ', MaxExtended, ' -- ', MinExtended);
 Writeln('TDateTime: ', MaxDateTime, ' -- ', MinDateTime);
 Readln;
end.


Najmniejszą możliwą wartość liczby typu Single zwraca stała MinSingle.

Zobacz też: