Operacje liczbowe » Konwersja

CurrencyFormat

CurrencyFormat
Moduł: SysUtils

var CurrencyFormat: Byte;

Zmienna określa położenie symbolu waluty Symbol prezentowany jest podczas dokonywania operacji wyświetlania wartości typu Currency. Np. w Polsce, domyślnym symbolem jest . Przykład użycia:


program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 Value : Currency;
begin
 CurrencyString := '$';
 CurrencyFormat := 0;
 Value := 2.43;
 
 Writeln(CurrToStrF(Value, ffCurrency, 1));
 Readln;
end.


W wyniku takiego kodu, na ekranie konsoli wyświetlony zostanie tekst: $2.4. Inne możliwe wartości:

 • 0 = $1
 • 1 = 1$
 • 2 = $ 1
 • 3 = 1 $

Zobacz też: