Programowanie w języku Delphi » Operacje liczbowe

IsNaN

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 907 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
IsNaN
Moduł: Math

function IsNan(const AValue: Single): Boolean; overload;
function IsNan(const AValue: Double): Boolean; overload;
function IsNan(const AValue: Extended): Boolean; overload;

Funkcja sprawdza czy wartość parametru AValue jest poprawną liczbą. Przykładowo:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Math;
 
var
 D : Double;
begin
 D := NaN;
 Writeln(D);
 
 if IsNan(D) then
  Writeln('Not a Number');
 
 Readln;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

montgomerry 2009-02-03 12:12

Hmm... W jaki sposób ta funkcja działa?
Skoro stała AValue może być tylko typu liczbowego (single, double, extended), to jej wartość zawsze będzie liczbą... ?