Programowanie w języku Delphi » OOP

Typy metod

Pojęcie typy metod związane są z programowaniem obiektowym.

Zadeklarowane procedury i funkcje w klasie (nazywane wówczas metodami domyślnie stają się metodami statycznymi. Nie są one opatrzone żadną klauzulą ? jest to domyślny typ metod. Metody tego typu nie mogą zostać przedefiniowane. W Delphi istnieje jednak możliwość deklaracji różnych typów metod.

Oprócz metod statycznych, najpopularniejsze typy metod to metody wirtualne oraz dynamiczne. Ich deklaracja wiąże się z użyciem klauzuli virtual lub dynamic:

type
  TMyClass2 = class(TMyClass)
    procedure A; // statyczna
    procedure B; virtual; // wirtualna
    procedure C; dynamic; // dynamiczna
end;

Z typami metod wiąże się jeszcze jedno pojęcie, a mianowicie przedefiniowanie metod.

Typy metod:

Zobacz też: