Programowanie w języku Delphi

NegInfinity

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 799 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
NegInfinity
Moduł: Math

const NegInfinity = -1.0 / 0.0;

Stała reprezentuje ujemną wartość nieskończoności. Taką wartość można przypisać do zmiennych typu rzeczywistego:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Math;
 
var
 D : Double;
begin
 D := NegInfinity;
 Writeln(D);
 
 if IsInfinite(D) then
  Writeln('Wartość odpowiada nieskończoności');
 
 Readln;
end.


Taki kod spowoduje wyświetlenie w oknie konsoli tekstu:

-Inf
Wartość odpowiada nieskończoności


Zobacz też: