Programowanie w języku Delphi » .NET

Typy zagnieżdżone

Język Delphi dla .NET, wprowadza nową funkcję deklarowania zagnieżdżonych typów danych. Począwszy od Delphi 2005 taka funkcja istnieje zarówno dla .NET jak i Win32.

Oto przykład:

type
 TFiat = class
  procedure Jedź; virtual;
 
  type
   TMaluch = class
    procedure Jedź;
   end;
 end;


Klasa zagnieżdżona działa identycznie jak zwykła. Może tak samo zawierać w sobie metody oraz pola, ba, może nawet zawierać w sobie inne zagnieżdżone klasy. Jedyna różnica, o jakiej trzeba pamiętać, to deklaracja metody z klasy zagnieżdżonej w sekcji implementation:

procedure TFiat.TMaluch.Jedź;
begin
 
end;


Skoro klasa TMaluch należy do klasy TFiat, to jej budowa będzie charakterystyczna, tak samo jak wywołanie konstruktora:

var
 Klasa : TFiat.TMaluch;
begin
 Klasa := TFiat.TMaluch.Create;
 Klasa.Jedź;
 Klasa.Free;
end;


Wystarczy zapamiętać i nauczyć się deklaracji nowych klas, a klasy zagnieżdżone nie powinny stanowić większego problemu.

Zagnieżdżanie nie tyczy się jedynie klas - w danej klasie mogą być zagnieżdżane zmienne oraz stałe:

type
 TMain = class
  var
   I : Integer;
   S : String;
  private
   const
    Foo = 'Hello World';
  strict protected
   procedure Main;
 end;


Procedury czy Funkcje również mogą w sobie zawierać inne procedury czy funkcje.

Zobacz też: