Moduły » XMLDOM

IDOMNode

IDOMNode jest interfejsem DOM dla węzłów dokumentu XML.

Moduł

XmlDom

Składnia

type IDOMNode = interface;

Opis

IDOMNode jest luźnym dostawcą interfejsu DOM dla węzłów dokumentu XML. Jest ona zgodna ze specyfikacją W3CXML DOM  drugiego poziomu. Jeśli wolisz używać standardowego interfejsu DOM, do pracy z dokumentami XML używaj IDOMNode, a nie interfejsu IXMLNode (IXMLNode jest interfejsem używanym przez komponent TXMLDocument).

IDOMNode jest odpowiednikiem elementu w dokumencie XML, który został sparsowany przez parser DOM. Właściwości i metody tego interfejsu umożliwiają nawigację po hierarchii węzłów dokumentu XML, dostęp do atrybutów węzła i dostęp do potomków w celu otrzymania wartości węzła.


Strona w budowie
Ktoś pracuje nad tą stroną, jej zawartość może się wkrótce zmienić. Prosimy o cierpliwość!