Programowanie w języku Delphi » Moduły

Types

  • 2013-11-18 18:56
  • 0 komentarzy
  • 2403 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Moduł Types zawiera deklaracje dwóch bardzo ważnych typów rekordowych, często wykorzystywanych w Delphi - TPoint oraz TRect. Zawiera także funkcje i procedury, które operują na tych rekordach.

TypOpis
TPointTyp rekordowy, określający współrzędne
TSmallPointTyp rekordowy, określający współrzędne (wartości 16bitowe)
TRectTyp rekordowy; często wykorzystywany do określania położenia prostokątów, figur geometrycznych
FunkcjeOpis
BoundsZwraca rekord TRect na podstawie parametrów
CenterPointZwraca współrzędne środka prostokąta
IntersectRectZwraca punkty przecięcia dwóch prostokątów
IsRectEmptyZwraca True jeżeli parametr w postaci TRect zawiera wartości dodatnie
OffsetRectZmienia położenie prostokątu
PointTworzy rekord TPoint na podstawie parametrów X i Y
PtInRectZwraca True jeżeli punkt o danych współrzędnych mieści się w środku prostokąta
RectTworzy rekord TRect na podstawie parametrów funkcji
UnionRectZwraca położenie i rozmiar prostokąta łączącego dwa pozostałe prostokąty określone w parametach

  1. Kafelki
  2. Lista

TValueRelationship

Bounds

CenterPoint

IsRectEmpty

IntersectRect

UnionRect

OffsetRect

PtInRect

TSmallPoint

Rect

Point

TPoint