Moduły » System

Trunc

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarze
 • 453 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Trunc
Moduł: System

function Trunc(X: Extended): Int64;

Funkcja Trunc zaokrągla w kierunku zera (dla liczb dodatnich oznacza to "w dół", dla liczb ujemnych - "w górę") podaną liczbę rzeczywistą i zwraca ją w postaci liczby całkowitej. Innymi słowy funkcja Trunc obcina część ułamkową.

Przykład:

begin
 WriteLn(Trunc(-3.8)); // program wyświetli -3
 WriteLn(Trunc(1.1)); // program wyświetli 1
 WriteLn(Trunc(1.8)); // program też wyświetli 1
 WriteLn(Trunc(3.4)); // program wyświetli 3
end;


Zobacz też:

2 komentarze

Adam Boduch 2006-08-05 12:01

Do dziela! Klikaj "Edytuj" i popraw!

Morris 2006-08-05 11:59

Trunc obcina część ułamkową. A jeśli już trzymać się nomenklatury "zaokrągla", to nie "w dół" tylko "w kierunku zera". W przypadku liczb dodatnich to jest to samo, ale nie w przypadku liczb ujemnych (Trunc(-2.3) = -2, czyli "w górę")