Moduły » System

Seek

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 279 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Seek
Moduł: System

procedure Seek(var F; N: Longint);

Procedura przesuwa cursor pliku na określoną pozycję. Parametr F musi wskazywać na plik typowany lub amorficzny, natomiast N wskazuje na nową pozycję pliku. Pamiętaj o tym, że plik na który wskazuje F musi być wcześniej otwarty przy pomocy Reset.

Poniższy listing pokazuje jak przesunąć pozycję pliku na jego środek:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 F : File;
 Size : Integer;
begin
 AssignFile(F, 'C:\Foo.exe');
 try
  Reset(F);
 
  Size := FileSize(F);
 
  Writeln('Rozmiar pliku: ', Size);
  Writeln('Przesuwam na środek...');
 
  Seek(F, Size div 2);
 
  Writeln('Aktualna pozycja: ', FilePos(F));
 
 finally
  CloseFile(F);
 end;
 Readln;
end.


Przy pomocy instrukcji Seek(F, FileSize(F)) możesz przesunąc kursor pliku na jego koniec.

Zobacz też:

1 komentarz

Coldpeer 2006-07-13 00:12

"Procedura przesuwa cursor", a nie lepiej po polsku "kursor"? ;]