Moduły » System

Hi

  • 2010-10-31 18:27
  • 2 komentarze
  • 258 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Hi
Moduł: System

function Hi(X): Byte;

Funkcja zwraca wysoki bajt parametru X.  Gdzie X jest wyrażeniem typu Integer. Możemy to wykorzystać np. do wyciągania dwóch liczb ukrytych w jednej zmiennej typu Integer.

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  W: LongWord;
 
uses
  SysUtils;
 
begin
  W := $11336699;
  Writeln('High-Byte: $', IntToHex(Hi(W), 0)); {Low-Byte: $66}
  Readln;
end.


Funkcja Hi w Delphi zawsze traktuje wyrażenie jako Integer 16 bitowy, niezależnie od tego, czy taki jest, czy 32 bitowy. Natomiast we Free Pascalu funkcja zwróci bajt, gdy zmienna będzie 2 bajtowa i słowo, gdy 4 bajtowa.
Funkcja Hi nie istnieje w Delphi dla .NET

Zobacz też:

2 komentarze

Mabakay 2006-01-22 15:05

Dzieki za info.

tebe 2006-01-22 11:39

Lo, Hi nie jest kompatybilne z Free Pascal Compiler, tam Lo($11336699) = $6699, a Hi($11336699) = $1133

http://www.freepascal.org/