Programowanie w języku Delphi » Moduły

System

Moduł System jest najważniejszym modułem Delphi. Jest on włączany automatycznie w trakcie procesu kompilacji, nie ma więc potrzeby dołaczania go do listy modułów w listy Uses.

Zobacz też:
  1. Kafelki
  2. Lista

CompilerVersion

Finalize

Initialize

AllocMemSize

Assert

AssertErrorProc

ExitProc

DLLProc

FreeMem

SetString

IsConsole

IsLibrary

IsMultiThread

RTLVersion

InitProc

ExitProcessProc

CmdShow

MainThreadID

MainInstance

Assigned