Moduły » SysUtils

Win32Platform

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 464 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Win32Platform
Moduł: SysUtils

var Win32Platform: Integer = 0;

Zmienna globalna określa rodzaj systemu operacyjnego na którym uruchamiany jest program. Możliwa wartość zmiennej:

 • VER_PLATFORM_WIN32s - Windows for Workgroups z WIN32s</wiki>
 • VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS - Windows 95
 • VER_PLATFORM_WIN32_NT - Windows NT

Przykładowe użycie:

program Bar;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Windows, SysUtils;
 
var
 S : String;
 
begin
 case Win32Platform of
  VER_PLATFORM_WIN32s: S := 'Win 3.1';
  VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS: S := 'Windows 95';
  VER_PLATFORM_WIN32_NT: S := 'Windows NT';
 end;
 Writeln('System to ' + S);
 Readln;
end.


Stałe wykorzystane w programie zadeklarowane są w module Windows