Moduły » SysUtils

Win32Check

Win32Check
Moduł: SysUtils

function Win32Check(RetVal: BOOL): BOOL;

Funkcja wykorzystywana do sprawdzania wartości typu Boolean zwracanych przez funkcje Win32 API. Jeżeli funkcja WinAPI zwróci False (co oznacza błędne wykonanie), Win32Check wywoła procedurę RaiseLastOSError; w przeciwnym wypadku - funkcja Win32Check zwróci True.

Zobacz też: