Moduły » SysUtils

ReplaceDate

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 254 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
ReplaceDate
Moduł: SysUtils

procedure ReplaceDate(var DateTime: TDateTime; const NewDate: TDateTime);

Procedura zamienia wartość daty przekazaną w parametrze DateTime. Parametr NewDate musi zawierać nową wartość daty. Czas zapisany w parametrze DateTime nie zostanie naruszony.

Przykład:

program FooBar;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 Foo : TDateTime;
begin
 { zapisz aktualną datę i czas }
 Foo := Now;
 Writeln(DateTimeToStr(Foo));
 
 { zamień zapisaną wartość daty }
 ReplaceDate(Foo, IncMonth(Foo));
 
 Writeln(DateTimeToStr(Foo));
 Readln;
end.


W rzeczywistości operację zwiększenia liczby oznczającej rok można wykonać posługując się jedynie funkcją IncYear.

Zobacz też: