Moduły » SysUtils

GetTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 735 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Funkcja GetTime w języku Pascal występuje jako:
function GetTime: TDateTime;

Natomiast w C++ :
TDateTime GetTime();W nowszych wersjach delphi występuje funkcja GetTime, a kod wygląda następująco

function GetTime: TDateTime;
begin
 Result := Time;
end;


Jak widać jest następczynią funkcji Time o kodzie

function Time: TDateTime;
var
 SystemTime: TSystemTime;
begin
 GetLocalTime(SystemTime);
 with SystemTime do
  Result := EncodeTime(wHour, wMinute, wSecond, wMilliSeconds);
end;Tak więc GetTime zwraca wartość w postaci TDateTime czyli datę i godzinę,
tutaj akurat bieżącą datę i godzinę z zegara systemowego na danym komputerze.

A oto przykład użycia z Helpu Delphi 5

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
 DateTime : TDateTime;
 str : string;
 
begin
 DateTime := Time;           // zapamiętanie obecnej daty i godziny
 str := TimeToStr(DateTime);     // konwersja czasu na String
 Form1.Caption := str;         // wyświetlenie czasu w Caption formy
end;


Wnikliwi zapytają poco zbędne zmienne, czy nie można zrobić:
Form1.Caption := TimeToStr(Time);  ?

Można sprawdzić ;)

Streszczając :
FormatDateTime('hh:nn', Time) // Godzina:Minuta
 


TimeToStr(Time);  // Godzina:Minuta:SekundaZobacz też:

1 komentarz

lukasz_kz 2009-04-09 20:02

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
 DateTime : TDateTime;
 str : string;
 
begin
 DateTime := Time;           // zapamiętanie obecnej daty i godziny
 str := TimeToStr(DateTime);    // konwersja czasu na String
 Form1.Caption := str;         // wyświetlenie czasu w Caption formy
end; 

Streszczając :
FormatDateTime('hh:nn', Time) // Godzina:Minuta


TimeToStr(Time);   - Godzina:Minuta:Sekunda