Moduły » SysUtils

FormatDateTime

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 420 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
FormatDateTime
Moduł: SysUtils

function FormatDateTime(const Format: string; DateTime: TDateTime): string; overload;
function FormatDateTime(const Format: string; DateTime: TDateTime; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload;

Funkacja zwraca sformatowaną postać daty (czasu) zawartych w parametrze DateTime zgodnie z formatem w parametrze Format, np:

FormatDateTime('dd.mm.yyyy', Date);


funkcja zwraca bieżącą datę w postaci np. 31.12.2005, lub

FormatDateTime('dddd', Date);

funkcja zwraca bieżącą datę w postaci nazwy dnia tygodnia (np. piątek).

Dostępne są dwie funkcje przeciążone. Pierwsza z nich korzysta z informacji na temat lokalizacji (np. format daty) zgromadzonych w zmiennych globalnych. Druga funkcja (thread-safe) korzysta z informacji przekazanych w rekordzie FormatSettings typu TFormatSettings. Aby wypełnić rekord FormatSettings domyślnymi ustawieniami, należy wywołać funkcję GetLocaleFormatSettings.

Elementy formatu daty:


yyrok w postaci dwucyfrowej
yyyyrok w postaci czterocyfrowej
mmiesiąc w postaci liczbowej, bez zera na początku
mmmiesiąc w postaci dwucyfrowej, z zerem na początku
mmmdzień miesiąca w formie skrótu trzyliterowego
mmmmpełna nazwa miesiąca
ddzień miesiąca, bez zera na początku
dddzień miesiąca w formacie dwucyfrowym, z zerem na początku
dddskrócona nazwa dnia tygodnia
ddddpełna nazwa dnia tygodnia
ddddddata w formacie przypisanym do pola ShortDateFormat (domyślnie dd/mm/yyyy)
dddddddata w formacie przypisanym do pola LongDateFormat (domyślnie dd mmm yyyy)


Elementy formatu czasu:


hgodzina bez zera na początku
hhgodzina z zerem na początku
nminuta bez zera na początku
nnminuta z zerem na początku
ssekunda bez zera na początku
sssekunda z zerem na początku
zmilisekunda bez zera na początku
zzzmilisekundy w formacie trzycyfrowym
tczas w formacie przypisanym do pola ShortTimeFormat (domyślnie hh:mm)
ttczas w formacie przypisanym do pola LongTimeFormat (domyślnie hh:mm:ss)


Zobacz też: