Moduły » SysUtils

FileWrite

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 272 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
FileWrite
Moduł: SysUtils

function FileWrite(Handle: Integer; const Buffer; Count: Integer): Integer;

Funkcja FileWrite zapisuje określoną porcję danych do pliku. Pierwszy parametr (Handle) określa uchwyt do pliku (uzyskany przy pomocy funkcji FileOpen lub FileCreate); drugi musi zawierać dane, które zostaną zapisane do pliku. Ostatni parametr to ilość danych, jakie mają zostać zapisane do pliku. Poniższy przykład prezentuje proste wykorzystanie tej funkcji:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 FileHandle : Integer;
 S : array[0..128] of Char;
begin
 FileHandle := FileCreate('C:\foo.txt');
 try
  S := 'To jest test: Hello World!';
  FileWrite(FileHandle, S, Length(S));
 finally
  FileClose(FileHandle);
 end;
end.


Funkcja zwraca -1 w przypadku, gdy dane nie zostaną prawidłowo zapisane lub ilość faktycznie zapisanych danych jeżeli operacja się powiedzie.


Zobacz też: