Moduły » SysUtils

CallTerminateProcs

CallTerminateProcs
Moduł: SysUtils

function CallTerminateProcs: Boolean;

Funkcja powoduje wywołanie wszystkich funkcji zamykających, dodanych przy pomocy AddTerminateProc:

{ ... } 
 
function Foo1 : Boolean;
begin
  Result := True;
 
  if Application.MessageBox('Czy chcesz zamknąć aplikacje?', 'Zamykanie programu', MB_YESNO) = ID_NO then
    Result := False;
end;
 
procedure TMyForm.MyButtonClick(Sender: TObject);
begin
  CallTerminateProcs;
end;
 
initialization
  AddTerminateProc(Foo1);
 
end.


Zobacz też: