Moduły » SysUtils

Abort

Abort
Moduł: SysUtils

procedure Abort;

Procedura generuje tzw. cichy wyjątek (EAbort). Użycie tej procedury spowoduje wyskoczenie z obecnego bloku kodu i przeskoczenie do obsługi wyjątku. Oto przykładowy program:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
begin
 try
  Writeln('Rozpoczynamy działanie...');
  Abort;
  Writeln('Tutaj program już nie dojdzie...');
 except
  on E : Exception do
   Writeln(E.Message);
 end;
 Writeln('Koniec programu...');
 
 Readln;
end.


Uruchomienie programu spowoduje wyświetlenie na ekranie konsoli następującego rezultatu:

Rozpoczynamy działanie...
Operation aborted
Koniec programu...


Zobacz też: