Moduły » Math

Pi

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 280 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Pi
Moduł: Math

function Pi: Extended;


Funkcja Pi zwraca wartość liczby ?, która wynosi w przybliżeniu 3,1415926535897932384626433832795028841971