Moduły » Math

MinDouble

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 257 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
MinDouble
Moduł: Math

const MinDouble: Double = 5.0e-324;

Stała zwraca najmniejszą możliwą wartość liczby typu Double, czyli 5.0e-324. Przykład wykorzystania:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Math, SysUtils;
 
begin
 Writeln('Integer: ', MaxInt, ' -- ');
 Writeln('LongInt: ', MaxLongInt, ' -- ');
 Writeln('Comp: ', MaxComp, ' -- ', MinComp);
 Writeln('Double: ', MaxDouble, ' -- ', MinDouble);
 Writeln('Single: ', MaxSingle, ' -- ', MinSingle);
 Writeln('Extended: ', MaxExtended, ' -- ', MinExtended);
 Writeln('TDateTime: ', MaxDateTime, ' -- ', MinDateTime);
 Readln;
end.


Największą możliwą wartość liczby typu Double zwraca stała MaxDouble.

Zobacz też: