Moduły » Math

MaxDouble

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 263 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
MaxDouble
Moduł: Math

const MaxDouble: Double = 1.7e+308;

Stała zwraca największą możliwą wartość liczby typu Double, czyli 1.7e+308. Przykład wykorzystania:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Math, SysUtils;
 
begin
 Writeln('Integer: ', MaxInt, ' -- ');
 Writeln('LongInt: ', MaxLongInt, ' -- ');
 Writeln('Comp: ', MaxComp, ' -- ', MinComp);
 Writeln('Double: ', MaxDouble, ' -- ', MinDouble);
 Writeln('Single: ', MaxSingle, ' -- ', MinSingle);
 Writeln('Extended: ', MaxExtended, ' -- ', MinExtended);
 Writeln('TDateTime: ', MaxDateTime, ' -- ', MinDateTime);
 Readln;
end.


Najmniejszą możliwą wartość liczby typu Double zwraca stała MinDouble.

Zobacz też: