Moduły » DateUtils

WeekSpan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 610 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
WeekSpan
Moduł: DateUtils

function WeekSpan(const ANow, AThen: TDateTime): Double;

Funkcja zwraca różnicę (w tygodniach) dwóch wartości typu TDateTime: ANow oraz AThen. W odróżnieniu od funkcji WeeksBetween, zwracana jest wartość typu Double która nie jest zaokrąglana:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 Foo : Double;
 Bar : Integer;
begin
 Foo := WeekSpan(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
 Bar := WeeksBetween(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
 Writeln('Różnica w tygodniach: ' + FloatToStr(Foo));
 Writeln('Różnica w tygodniach: ' + IntToStr(Bar));
 
 Readln;
end.


Zobacz też: