Moduły » DateUtils

SameDateTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 184 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
SameDateTime
Moduł: DateUtils

function SameDateTime(const A, B: TDateTime): Boolean;

Funkcja zwraca wartość True jeżeli wartości reprezentowane przez parametry A i B (typu TDateTime) są równe. Odpowiadać musi nie tylko data ale i czas (łącznie z godziną, sekundami oraz sekundami).

Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 A, B : TDateTime;
 Result : Boolean;
begin
 A := Now;
 B := A;
 
 Result := SameDateTime(A, B);
 
 if Result then
  Writeln('Tak, wartości TDateTime są równe')
 else Writeln('Niestety, wartości TDateTime są różne');
 
 Readln;
end.


Zobacz też: