Moduły » DateUtils

MonthOf

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 574 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
MonthOf
Moduł: DateUtils

function MonthOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca numer miesiąca zapisany w postaci daty typu TDateTime. Funkcja zwraca liczbę z przedziału 1-12:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Miesiąc: ', MonthOf(Now));
 
  Readln;
end.


Funkcja działa identycznie jak MonthOfTheYear

Zobacz też: