Moduły » DateUtils

IncMonth

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 423 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
IncMonth
Moduł: DateUtils

function IncMonth(const Date: TDateTime; NumberOfMonths: Integer = 1): TDateTime;

Funkcja zwraca wartość daty/czasu typu TDateTime w której liczba miesięcy jest powiększona/pomniejszona o wartość parametru NumberOfMonths. Wartość może być ujemna:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  dtNow : TDateTime;
begin
  dtNow := Now;
  Writeln('Dzisiaj jest: ' + DateTimeToStr(dtNow));
  Writeln('Za miesiąc o tej porze będzie: ' + DateTimeToStr(IncMonth(dtNow)));
 
  Readln;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

Osiołek 2007-12-03 09:12

IncMonth znajduje się w SysUtils, a nie w DateUtils. Przynajmniej tak jest w Turbo Delphi, nie wiem jak we wcześniejszych