Moduły » DateUtils

DayOfTheMonth

DayOfTheMonth
Moduł: DateUtils

function DayOfTheMonth(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca dzień miesiąca z przedziału od 1 do 31 na podstawie daty określonej w parametrze AValue (typu TDateTime).

Użycie tej funkcji jest bardzo proste:

uses DateUtils;
 
begin
  Writeln(DayOfTheMonth(Now));
end.


Dzięki temu, na konsoli zostanie wyświetlona np. liczba 22 (dzisiaj jest 22 lutego 2006).

Funkcja zwraca identyczny wynik, co funkcja DayOf.

Zobacz też: