Programowanie w języku Delphi

MinValue

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 844 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
MinValue
Moduł: Math

function MinValue(const Data: array of Double): Double;

Funkcja z elementów tablicy Data wybiera i zwraca ten o najmniejszej wartości. Elementami tablicy mogą być liczby rzeczywiste (Double).

Przykładowe użycie:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, Math;
 
var
 I : Integer;
 Bar : array [0..5] of Double;
begin
 Randomize;
 { losowanie wartości przykładowej tablicy }
 for I := 0 to 5 do
 begin
  Bar[I] := Random(1000);
 end;
 Writeln('Najmniejszy element tablicy "Bar" to: ', FloatToStr(MinValue(Bar)));
 
 Readln;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

Pegii 2012-06-14 15:59

Nie działa dla tablic dynamicznych.