Programowanie w języku Delphi

Metody

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3871 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Metodą nazywamy procedury lub funkcje umieszczone w klasie.

Ich definicja jest stosunkowo prosta ? wygląda podobnie jak w przypadku pól:

type
 TMojaKlasa = class
  procedure Main;
 end;


Oprócz deklaracji procedury należy również zdefiniować jej ciało w sekcji Implementation:

procedure TMojaKlasa.Main;
begin
 
end;


Warto zwrócić uwagę na specyficzny zapis takiej procedury. W nagłówku należy określić, że dana metoda należy do klasy (TMojaKlasa.Main) ? inaczej Delphi wygeneruje błąd: [Error] Engine.pas(20): Unsatisfied forward or external declaration: 'TTMojaKlasa.xxx'.

Teraz utworzenie klasy (wywołanie konstruktora) oraz wywołanie jakiejś metody i następnie zwolnienie tej klasy wygląda tak:

var
 Main : TMain;
begin
 Main := TMain.Create;
 Main.Main;
 Main.Free;
end;


Dostęp do metod oraz - ogólnie - elementów klasy, odbywa się poprzez operator . (kropka).

Metody w klasie muszą być deklarowane na samym końcu. Najpierw więc należy zadeklarować zmienne, a później metody. Inaczej Delphi zgłosi błąd: [Error] Engine.pas(38): Field definition not allowed after methods or properties.

Istnieje kilka typów metod, takich jak: statyczne, dynamiczne oraz wirtualne.

Zobacz też: