Programowanie w języku Delphi

MaxValue

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 809 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
MaxValue
Moduł: Math

function MaxValue(const Data: array of Double): Double;

Funkcja wybiera, a następnie zwraca element z tablicy Data, posiadający największą wartość. Elementami tablicy mogą być liczby rzeczywiste (Double):

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, Math;
 
var
 I : Integer;
 Bar : array [0..5] of Double;
begin
 Randomize;
 { losowanie wartości przykładowej tablicy }
 for I := 0 to 5 do
 begin
  Bar[I] := Random(1000);
 end;
 Writeln('Element o największej wartości: ', FloatToStr(MaxValue(Bar)));
 
 Readln;
end.


Zobacz też:

1 komentarz

Pegii 2012-06-14 15:59

Nie działa dla tablic dynamicznych.