Programowanie w języku Delphi

MatchStr

MatchStr
Moduł: StrUtils

function MatchStr(const AText: string; const AValues: array of string): Boolean;

Funkcja sprawdza, czy podany ciąg znaków przekazany w parametrze AText znajduje się w tablicy stringów przekazanej w parametrze AValues

procedure Foo();
var
  vStr : String;
begin
  vStr := 'Kota';   // string do sprawdzenia
 
  if MatchText(vStr , ['Ala', 'ma', 'kota']) then 
    ShowMessage('Znaleziono')
  else 
    ShowMessage('Nieznaleziono');
end;


wynikiem powyższego kodu będzie pojawienie się komunikatu "Nieznaleziono" gdyż funkcja rozróżnia wielkość liter

Aby sprawdzić string bez względu na wielkości liter należy użyć: