Programowanie w języku Delphi

Lo

  • 2010-10-31 18:27
  • 2 komentarze
  • 969 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Lo
Moduł: System

function Lo(X): Byte;

Funkcja zwraca niski bajt parametru X.  Gdzie X jest wyrażeniem typu Integer. Do czego się to przydaje? Np. do wyciągania dwóch liczb ukrytych w jednej zmiennej typu Integer.

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  W: Word;
 
begin
  W := $6699;
  Writeln('Low-Byte: $', IntToHex(Lo(W), 0)); {Low-Byte: $99}
  Readln;
end.


We Free Pascalu funkcja zwróci bajt, gdy zmienna będzie 2 bajtowa i słowo, gdy 4 bajtowa.
Funkcja Lo nie istnieje w Delphi dla .NET

Zobacz też:

2 komentarze

Mabakay 2006-01-19 20:55

Racja, dzieki :)

Adamo 2006-01-19 20:37

"zwraca niski bit parametru X" - a nie raczej niski bajt ? ;)