Programowanie w języku Delphi » Delphi 7. Kompendium programisty

Prawa autorskie

Delphi 7. Kompendium programisty
Autor: User:Adam Boduch

Copyright © Helion 2003

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci, bez zgody autora jest zabronione. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawnictwo Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystanie informacji zawartych w książce.

Autor zezwala na modyfikacje fragmentów książki w ramach niniejszej witryny.Najbardziej aktualne informacje na temat programowania w Delphi, znajdziesz w książce Delphi 2005. Kompendium programisty, dostęnej na stronie wydawnictwa Helion.

3 komentarze

Adam Boduch 2009-12-11 19:33

Nie, ksiazka jest przeznaczona tylko dla serwisu 4programmers.net

proqix 2009-12-11 19:24

A mogę sobie to skopiować do pliku doc i na stronkę wrzucić z notką o autorze itp???