Programowanie w języku Delphi

IsWindowVisible

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 631 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
// C
BOOL IsWindowVisible(      
  HWND hWnd
);

// Delphi
function IsWindowVisible(hWnd : HWND): boolean; stdcall;


Funkcja IsWindowVisible sprawdza, czy podany uchwyt jest uchwytem widocznego okna.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna do sprawdzenia.

Zwracana wartość
Jeśli parametr hWnd zawierał uchwyt widocznego okna, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).


Zobacz też:1 komentarz

ŁF 2006-03-12 22:31

proszę funkcje winapi dodawać nie tylko do działu delphi! na końcu artykułu musi się znaleźć znacznik {{Cat:WinAPI}}