Programowanie w języku Delphi

IntersectRect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 883 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
IntersectRect
Moduł: Types

function IntersectRect(out Rect: TRect; const R1, R2: TRect): Boolean;

Funkcja zwraca punkty przecięcia się dwóch prostokątów w postaci rekordu typu TRect. Położenie dwóch prostokątów muszą określać parametry R1 oraz R2. Punkty przecięcia zostaną zwrócone do parametru Rect:

uses Types;
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 R1, R2, Output : TRect;
begin
 R1 := Rect(10, 10, 200, 200);
 R2 := Rect(100, 100, 400, 400);
 
 Canvas.Rectangle(R1);
 Canvas.Rectangle(R2);
 
 IntersectRect(Output, R1, R2);
 
 Canvas.Brush.Color := clRed;
 Canvas.FillRect(Output);
end;


Powyższy kod spowoduje zaznaczenie kolorem czerwonym płaszczyzny na której obydwa prostokąty nachodzą na siebie.

Funkcja zwraca True jeżeli wartość parametru Rect nie jest pusta.

Zobacz też: