Programowanie w języku Delphi

InitProc

InitProc
Moduł: System

var InitProc: Pointer;

Zmienna globalna określająca wskaźnik do procedury, która będzie wykonywana zaraz po starcie aplikacji. Procedura nie może posiadać parametrów:

procedure Foo;
begin
  ShowMessage('Hello from Foo');
end;
 
initialization
  InitProc := @Foo;
 
end.


Ten sam efekt można uzyskać wpisując, bezpośrednio wywołując procedurę Foo w sekcji Initialization:

initialization
  Foo;


Zobacz też: