Programowanie w języku Delphi

Inherited

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3160 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
inherited - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe inherited odgrywa specjalną rolę w procesie polimorfizmu i jest związane z dziedziczeniem. Umożliwia wywołanie kodu z metody klasy rodzicielskiej. To słowo kluczowe powinno być zawsze używane na samym początku w ciele konstruktora oraz na samym końcu - w ciele destruktora:

constructor TMyClass.Create;
begin
 inherited;
 
 { dalszy kod } 
end;


Użycie słowa kluczowego inherited bez jakichkolwiek parametrów powoduje wywołanie metody z klasy - rodzica - o tej samej nazwie. Możliwe jest jednak określenie parametrów metody:

inherited Foo(1, 'String');


Budowa klas powinna przedstawiać się podobnie do niżej przedstawionych:

type
 TMyClass = class
 public
  procedure Main;
  constructor Create; overload;
  constructor Create(Value : String); overload;
 end;
 
 TChildClass = class(TMyClass)
 public
  constructor Create;
 end;
 
{ ... }
 
constructor TChildClass.Create;
begin
 inherited Create('Foo');
end;


Zobacz też: