Programowanie w języku Delphi

In

  • 2006-03-15 16:56
  • 0 komentarzy
  • 2264 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
in - słowo kluczowe oraz operator języka Delphi

Słowo kluczowe używane jest w połączeniu ze słowem kluczowym Uses. Dzięki niemu możesz określić dokładną ścieżkę lokalizacji modułu:

uses MyUnit in '../my/unit/MyUnit.pas';


Możesz wykorzystać taką konstrukcję jeżeli plik źródłowy z modułem jest w innym katalogu, niż pozostałe pliki źródłowe projektu. Identyczne zastosowanie tego operatora, znajdziemy w pakietach:

contains
  MyUnit in '../MyUnit.pas';


In jest także operatorem, sprawdzającym, czy dany element należy do zbioru:

const 
  Samogloski = ['a','o','u','i','e','y'];
var 
  C : Char;
begin
//..
  if C in Samogloski then // C nalezy do zbioru Samogloski
    ShowMessage(C + ' to samogłoska');
end;


Zobacz też: