Programowanie w języku Delphi » Gotowce

Rysunek na belce

 • 2006-01-18 22:56
 • 3 komentarze
 • 695 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Witam! Jest to mój pierwszy artykuł dlatego bardzo proszę o delikatne ocenianie :). Przejde do sedna sprawy, otóż przydatną rzeczą w trakcie tworzenia programów nastawionych na wygląd jest możliwość rysowania po "belce" tytułowej. Postaram się teraz w miarę prosto przedstawić jak to zrobić .

1.) Napiszmy więc procedurę, która bedzie wstawiała w wiadomym miejscu jakąś grafikę. Piszemy:
procedure TMainForm.Maluj;
begin
 
end;2.) Potrzebne nam będą zmienne typu  
TCanvas
oraz
TBitmap
. Typ
TCanvas
przechwici nam obiekt paska tytułu formy i delikatnie mówiąc bedzie odwalał cała robotę. Typ
TBitmap
wstawiamy tylko dlatego, że potrzebujemy załadować bitmapę z pliku.

3.)Zajmijmy się teraz kodem właściwym procedury. Jak już powiedziałem należy przechwycić "belkę", oczywiście najpierw trzeba załadować bitmape do
TBitmap
:
ACanvas := TCanvas.Create;
 try
  ACanvas.Handle := GetWindowDC(MainForm.Handle);


Teraz gdy mamy już uchwyt możemy przystąpić do rysowania:
with ACanvas do
  begin
   Brush.Style := bsClear;
   Font.Name := 'Tahoma';
   Font.Size := 8;
   Font.Color := clWhite;
   Font.Style := [fsBold];
   Draw(0,0,Img);
   TextOut(GetSystemMetrics(SM_CYMENU) + GetSystemMetrics(SM_CXBORDER)+15,
    Round((GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION) - Abs(Font.Height)) / 2-3) + 5, 'Bardzo ładny tytuł :)');
  end;


Funkcje
GetSystemMetrics()
służą w tym wypadku do ustalenia współrzednych elementów paska tytułu.
Mamy już gotową procedurę, którą wywołujemy przy zdarzeniu
OnPaint
formatki.

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Cały program znajduje się poniżej.
unit Unit1;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs;
 
type
 TFormatka = class(TForm)
private
  procedure Maluj;
 public
  { Public declarations }
 end;
 
var
 Formatka: TFormatka;
 
implementation
 
{$R *.dfm}
 
procedure TFormatka.Maluj;
var
 ACanvas: TCanvas;
 Img : TBitmap;
begin
Img := TBitmap.Create;
Img.LoadFromFile('Skiny/Test/Bar.bmp');
 inherited;
 ACanvas := TCanvas.Create;
 try
  ACanvas.Handle := GetWindowDC(MainForm.Handle);
  with ACanvas do
  begin
   Brush.Style := bsClear;
   Font.Name := 'Tahoma';
   Font.Size := 8;
   Font.Color := clWhite;
   Font.Style := [fsBold];
   Draw(0,0,Img);
   TextOut(GetSystemMetrics(SM_CYMENU) + GetSystemMetrics(SM_CXBORDER)+15,
    Round((GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION) - Abs(Font.Height)) / 2-3) + 5, 'Bardzo ładny tytuł :)');
  end;
 finally
  ReleaseDC(MainForm.Handle, ACanvas.Handle);
  ACanvas.Free;
 end;
end;
 
procedure TFormatka.FormPaint(Sender: TObject);
begin
Formatka.Maluj;
end;
 
end.

3 komentarze

KrisX 2005-08-01 12:24

Zmienne ACanvas i Img powinny być zmiennymi globalnymi, a tworzenie canvasa i bitmapy oraz ładowanie obrazka do zmiennej Img powinno znajdować się oddzielnej procedurze, najlepiej w zdarzeniu OnCreate formy. Ładowanie obrazka przy każdym zdarzeniu OnPaint formy jest chyba troszkę nieekonomiczne. Poza tym OK.

Deti 2005-01-15 18:06

Fajny artykuł.. ja tam ide na łatwiznę i korzystam z TJvTransparentForm, który robi to automatycznie.. od razu wywala krawędzie.. - Polecam

LukaStrz 2005-01-13 14:51

"Funkcje GetSystemMetri[b]x[/b]() służą w tym wypadku do ustalenia" =GetSystemMetri[b]cs[/b]() ;)
Za dużo Matrix'a :P