Programowanie w języku Delphi

GetLocaleFormatSettings

  • 2010-10-31 18:27
  • 1 komentarz
  • 2745 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
GetLocaleFormatSettings
Moduł: SysUtils

procedure GetLocaleFormatSettings(LCID: Integer; var FormatSettings: TFormatSettings);

Procedura wypełnia strukturę FormatSettings (typu TFormatSettings) zawierającą informacje odnośnie danej lokalizacji (np. format wyświetlania daty). Pierwszy parametr (LCID) musi zawierać kod ID oznaczający dany kraj. W przypadku Polski jest to 1045:

var
  FS : TFormatSettings;
begin
  GetLocaleFormatSettings(1045, FS);
 
  FS.TimeSeparator := '#';
  Label1.Caption := DateTimeToStr(Now, FS);
end;


W powyższym przykładzie pobieramy informacje na temat lokalizacji, a następnie zmieniamy separator czasu na znak #.

Zobacz też:

1 komentarz

grzesiekyogi 2011-05-20 17:21

Warto wspomnieć o stałych:
To get the system default locale send the LOCALE_SYSTEM_DEFAULT constant (or LOCALE_USER_DEFAULT).
Pozdrawiam