Programowanie w języku Delphi

FillChar

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 1807 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
FillChar
Moduł: System

procedure FillChar(var X; Count: Integer; Value: Byte);

Procedura wypełnia bufor określony w parametrze X identycznymi znakami lub bajtami. Parametr Value musi określać dane natomiast Count - ilość danych jakie zostaną przypisane do bufora:

var
  Buffer : array[0..100] of Char;
begin
  FillChar(Buffer, SizeOf(Buffer), Ord('A'));
end.


Zobacz też: