FAQ » Win API

Jak zrestartować komputer? (inny sposób)

  • 2011-01-30 12:30
  • 0 komentarzy
  • 677 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
W sekcji interface należy wpisać:
Function RestartDLG(HW: HWND; LPTEXT: PWideChar; Flags: DWord): Integer; StdCall; External 'Shell32.dll' Name 'RestartDialog';


Sposób użycia:
Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Begin
  RestartDlg(Handle, 'Nazwa programu'+#13, EWX_REBOOT);
End;


Efekt:
Wyświetli się okienko z nazwą Zmiana ustawień systemu i informacją, czy chcesz ponownie zrestartować komputer TAK/NIE.